ระบบ TV VDO Streaming จาก Plathong.NET รองรับการแสดงผลแบบ responsive แล้ว ทำให้สามารถรับชมได้ตามขนาดของหน้าจอทุกอุปกรณ์ โดยระบบจะทำการย่อขยายขนาดของตัว player ให้โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบการติดตั้งใช้งานได้จากหน้า "หน้าตัวอย่างการใช้งาน" ของคุณ

สอบถามเพิ่มเติมที่ @plathong.net
Monday, March 20, 2017

« Back