การ stream สัญญาณจากอุปกรณ์ IOS (iPad, iPad Mini, iPhone และ iPod touch) หรือ Android

ท่านผู้ใช้งานบริการ Flash Streaming  Server  สามารถทำการส่งสัญญาณจากอุปกรณ์  IOS  (iPad,  iPad Mini, iPhone และ iPod touch) หรือ  Android  ได้ง่าย ๆ โดยการโหลด Wowza GoCoder  และทำการเชื่อมต่อกับ  Flash Streaming Server  ของทาง Plathong.NET ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถทำการส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Smart Phone ต่าง ๆ จากนอกสถานที่ โดยใช้สัญญาณ 3G ได้ทันที

ติดตั้ง Wowza GoCoder  จาก หน้านี้ http://www.wowza.com/products/gocoder

ตัวอย่างการตั้งค่า Wowza GoCoder ท่านผู้ใช้งานสามารถสามาระนำไปประยุกต์ใช้งานกับบริการของท่านได้


  • 112 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า Live Streaming ผ่านโปรแกรม OBS

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม OBS จากเว็บไซต์ https://obsproject.com/ และติดตั้งให้เรียบร้อย 2....