การตั้งค่า WInamp + Shoutcast Plugin ให้ส่งสัญญาณไปยัง Shoutcast V2

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมและตั้งค่าวิทยุออนไลน์
https://www.facebook.com/plathong.net/posts/1786446281380909


  • 24 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

โปรแกรมสำหรับการออนไลน์โดยใช้เครื่อง MAC

โปรแกรมสำหรับออนไลน์โดยใช้เครื่อง MACสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ http://butt.sourceforge.net/

การส่งสัญญาณจาก SmartPhone (Android)

ระบบ Radio Streaming จาก Plathong.NET รองรับการส่งสัญญาณจาก SmartPhone (Android)...

การเขียน PHP เพื่อดึงค่าสถิติต่างๆ ของ Port วิทยุมาใช้งาน

แนะนำการเขียน PHP เพื่อดึงค่าสถิติต่างๆ ของ Port วิทยุมาใช้งาน  สามารถดูตามตัวอย่างได้เลยครับ...

การนำข้อมูลจากหน้าทดลองรับฟังของวิทยุออนไลน์ไปใช้งาน

หลายท่านที่มีปัญหาในเรื่องการนำโค้ดวิทยุไปติดหน้าเว็บ วันนี้ Admin จะมาแนะนำให้ครับ...

การตั้งค่า encoder เพื่อ Stream จากโปรแกรม RadioBOSS

การตั้งค่า encoder เพื่อ Stream จากโปรแกรม RadioBOSS สามารถคลิกไปทำตามขั้นตอนจากเว็บไซต์ของ...