การชำระค่าบริการ


เว็บไซต์ Plathong.NET ได้นำระบบ Automation มาใช้ในการเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โดยขณะนี้มีบริการที่สามารถเปิดให้บริการแบบอัตโนมัติ ดังนี้
  • บริการ Port วิทยุออนไลน์
  • บริการ Flash VDO Streaming
  • บริการ Linux Web Hosting
  • บริการจดโดเมนเนม COM, NET, INFO, ORG, BIZ, TV และ IN

กล่าวคือหลังจากผู้ใช้งานทำการสั่งซื้อบริการผ่านระบบ Userpanel แล้ว ถ้าหากในบัญชีของผู้ใช้งานมียอดเงินคงเหลือเพียงพอต่อค่าบริการที่ได้เลือกซื้อ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ Invoice และทำการชำระค่าบริการนั้น ๆ และระบบจะทำการเปิดใช้งานให้ทันที (สำหรับบริการจดทะเบียนโดเมนเนม ผู้ใช้บริการต้องมีการระบุข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำรายการได้)

รูปแบบการชำระค่าบริการ
  • การชำระค่าบริการด้วย PayPal, PaySbuy, Rabbit Line Pay, Credit or Debit  Card ผู้ใช้บริการที่มีบัญชี  PayPal, PaySbuy, Rabbit Line Pay,  Credit or Debit  Card สามารถเลือกช่องทางชำระนี้ได้ หลังจากทำการสั่งซื้อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Invoice เพื่อทำการชำระเงิน โดยระบบจะนำท่านไปยังหน้าชำระเงินของ Paypal Gateway ซึ่งท่านสามารถใช้บัญชี Paypal หรือ เลือกชำระผ่านบัตรของท่านได้ทันที และระบบจะทำการเปิดใช้งานบริการให้หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น
  • การชำระค่าบริการด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกชำระผ่านเมนูนี้ ให้ทำการโอนเงินให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ แจ้งชำระค่าบริการ เมื่อทางเราได้รับข้อมูลการชำระก็จะทำการตรวจสอบและชำระค่าบริการให้

 

  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

เข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นด้วย Chrome Remote Desktop

แชร์คอมพิวเตอร์ของคุณกับผู้อื่น คุณสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณกับผู้อื่น...