การตั้งค่า Live Streaming ผ่านโปรแกรม OBS

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม OBS จากเว็บไซต์ https://obsproject.com/ และติดตั้งให้เรียบร้อย


2. เปิดใช้งานโปรแกรม จะได้ดังภาพ  ให้เริ่มการตั้งค่าโดยคลิกที่ปุ่ม "Settings"


3. คลิก "Stream" และตั้งค่าตามตัวอย่างในภาพ (การใช้งานจริง กรุณาตรวจสอบค่าต่าง ๆ จากระบบสมาชิกหรือเมล์ที่แจ้งรายละเอียดการใช้งาน)
เมื่อตั้งค่าเสร็จให้คลิกปุ่ม Apply


4. คลิก "Output" เพื่อตั้งค่า Bitrate ของภาพและเสียง เมื่อเสร็จคลิก OK


5. กดปุ่ม + ตรง Sources เพื่อเพิ่มแหล่งของภาพ เช่น จากอุปกรณ์ Capture, ไฟล์ภาพถ่าย, หรือแหล่งมีเดียอื่นๆ 


6. เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จ สามารถคลิกปุ่ม Start Streaming เพื่อเริ่มการ Live สัญญาณได้เลย
  • OBS, Live Streaming, VDO Streaming
  • 6 Users Found This Useful
Was this answer helpful?