การสร้างฐานข้อมูล MySQL และการใช้งาน phpMyAdmin

สำหรับท่านที่ใช้งานบริการ Web Hosting และต้องการใช้งานฐานข้อมูล MySQL เนื่องจากระบบไม่ได้สร้างฐานข้อมูลมาให้ตั้งแต่ต้น ผู้ใช้งานจึงสามารถเข้าระบบ DirectAdmin เพื่อทำการสร้างฐานข้อมูลได้ด้วยตนเอง ดังนี้
1. เข้าระบบ Directadmin (ตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้งานได้จากระบบสมาชิกหรือสอบถามที่หน้า ติดต่อเรา)
2. ไปยังเมนู MySQL Management และคลิกที่  Create new Database กำหนดค่าต่างๆ ให้ครบและคลิกที่ Create3. หลังจากสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงค่าต่างๆ ให้ทราบ และสามารถเข้าใช้งานใช้งานได้จากเมนู phpMyAdmin  • MySQL, Data Base, phpMyAdmin, DirectAdmin
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้างบัญชีอีเมล์ในระบบ Web Hosting เพื่อใช้งานอีเมล์บนโดเมนเนมของตนเอง

บริการ Web Hosting สามารถสร้างบัญชีอีเมล์บนโดเมนเนมของตนเองเพื่อใช้งานอีเมล์ในรูปแบบ...

แก้ปัญหา ไม่สามารถล็อกอิน เข้าใช้งาน FileZilla เพื่ออัพโหลดเว็บไซต์ได้

การใช้งานบริการ Web Hosting นั้น ผู้ใช้งานต้องทำการอัพโหลดไฟล์หรือสคริปต์มายัง Server  ซึ่งในการ...

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Free SSL Certificates สำหรับ web hosting

ลูกค้าที่ใช้งานบริการ Web Hosting จาก Plathong.NETทุกท่าน สามารถเข้าไปเปิดใช้งาน Free SSL...

การสร้าง Sub-domain (โดเมนย่อย)

ในบางครั้งผู้ใช้งาน Web Hosting จำเป็นต้องสร้าง sub-domain...