การเลือกใช้งานเวอร์ชั่น PHP ในระบบ Web Hosting

บริการ Web Hosting จาก Plathong.NET  สามารถเลือกใช้งาน PHP ได้หลากหลายเวอร์ชั้น เช่น 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 หรือ 7.2 (ขึ้นอยู่กับแต่ละ Server) อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันนี้ (20 เม.ย. 2561) PHP ที่ต่ำกว่า 5.4 จะไม่มีการ support ด้านความปลอดภัยแล้ว และ php 5.6 ก็จะ support ด้านความปลอดภัยจนถึง 31 ธ.ค. 2561 เท่านั้น (ที่มา)จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ script PHP ที่ใช้งานกับ PHP 7 เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยและความเสถียรในการใช้งาน

อย่างไรก็ตามในบางระบบอาจมี Script  ที่ยังไม่รองรับ PHP เวอร์ชั่นใหม่ ทั้งนี้ผู้ใช้งาน Web Hosting สามารถเข้าไปเลือกเวอร์ชั่นการใช้งานได้ผ่านระบบ DirectAdmin ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้


1. ล็อกอินเข้าระบบ Directadmin (หากจำรหัสไม่ได้สามารถตรวจสอบได้จากระบบสมาชิกหรือรบกวนแจ้งทีมงานผ่านหน้าติดต่อเรา) 
2. เข้าไปที่เมนู Domain Setup และคลิกตรงชื่อโดเมนเนมของเราเพื่อดำเนินการ จากนั้นในส่วนของ PHP Version Selector สามารถเลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการใช้งานและกด Save


  • DirectAdmin, PHP, Linux, Web Hosting
  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้างบัญชีอีเมล์ในระบบ Web Hosting เพื่อใช้งานอีเมล์บนโดเมนเนมของตนเอง

บริการ Web Hosting สามารถสร้างบัญชีอีเมล์บนโดเมนเนมของตนเองเพื่อใช้งานอีเมล์ในรูปแบบ...

การสร้างฐานข้อมูล MySQL และการใช้งาน phpMyAdmin

สำหรับท่านที่ใช้งานบริการ Web Hosting และต้องการใช้งานฐานข้อมูล MySQL...

แก้ปัญหา ไม่สามารถล็อกอิน เข้าใช้งาน FileZilla เพื่ออัพโหลดเว็บไซต์ได้

การใช้งานบริการ Web Hosting นั้น ผู้ใช้งานต้องทำการอัพโหลดไฟล์หรือสคริปต์มายัง Server  ซึ่งในการ...

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Free SSL Certificates สำหรับ web hosting

ลูกค้าที่ใช้งานบริการ Web Hosting จาก Plathong.NETทุกท่าน สามารถเข้าไปเปิดใช้งาน Free SSL...